Montage van een kogelomloopmoer

Over het algemeen worden onze kogelomloopspindels geleverd met een gemonteerde moer. Indien demontage
vereist is, ga dan als volgt te werk:

Voorbereiding.
Om de moer te monteren heeft u een montagehuls nodig. De montagehuls
voorkomt het vallen van de kogels.
De buitendiameter is 0,1 – 0,2 mm kleiner dan de kerndiameter van de draad.
De binnendiameter is 0,1 – 0,2 mm groter dan de astap diameter.
De lengte is iets (minimaal 5 mm) langer dan de moer.

SDK4010RM_Sleeve-1 2

Demontage.

 1. De montagehuls over de astap schuiven tot daar waar de kogelbanen beginnen.
 2. Draai de moer op de montagehuls volgens de draadrichting van de spindel.
 3. De moer met de montagehuls van de astap schuiven.
SDK4010RM_Sleeve-2 2

Montage.
De montage moet andersom worden gedaan. Dit moet zonder kracht worden gedaan, anders wordt de moer van binnen beschadigd. De moer moet volledig op de draad zitten voordat de huls wordt verwijderd.

SDK4010RM_Sleeve-3 2

Installatie instructies

Vereisten voor een goede werking:

 • Kogelomloopspindels dienen zo te worden gemonteerd dat er geen radiale of excentrische krachten op de moer of de spindel worden uitgeoefend.
 • Kogelomloopspindels zijn alleen geschikt voor het overbrengen van axiale krachten.
 • De slag dient met eindschakelaars/sensoren begrenst te zijn om mechanische schade aan moer en spindel te voorkomen.
 • Bij montage mag de moer niet over de spindeleinde worden gedraaid zonder een huls te gebruiken.
 • De montage van de moer moet zonder kracht gebeuren.
 • Vooral zware spindels niet op de moer laten rusten.
 • De retourkanalen die u aan de buitenkant kunt zien, mogen niet beschadigd zijn.
 • Voorkom vervuiling van de kogelomloopspindel tijdens de montage. Spanen en andere verontreinigingen kunnen het beste worden verwijderd met petroleum, dunne olie of benzine.
  Verfoplosmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen kunnen de kogelomloopspindel beschadigen en mogen daarom niet worden gebruikt.
 • Kogelomloopspindels moeten precies zo worden gemonteerd dat ze parallel lopen aan de geleiding.