In 5 stappen de juiste spindelaandrijving selecteren. Bereken van te voor welke aandrijfkracht nodig is.

Verder zijn bij de selectie de volgende gegevens vereist:

 • Snelheid, v in m/s
 • Lengte van de spindel, L in mm

Diameter voorselectie

Selecteer aan de hand van de aandrijfkracht en dynamisch draaggetal een type moer.
Gebruik hierbij de volgende vuistregel:

Latex formula

Toelaatbare kniklast

Check of de gekozen spindel de toelaatbare knikbelasting niet overschrijd. De diagram en de berekening gaan uit van een spindelaandrijving met vast- en loslager opstelling.

  1. Ø16
  2. Ø20
  3. Ø25
  4. Ø32
  5. Ø40
  6. Ø50
  7. Ø63
  8. Ø80

Indien de knikbelasting te hoog is dan grotere diameter kiezen.

 

Formules:

Latex formula

Latex formula

Latex formula

Latex formula = Knikbelasting (N)

Latex formula = Toelaatbare knikbelasting (N)

Latex formula = Bevestigingsfactor vast-/loslager

Latex formula = Kerndiameter (zie tabel geselecteerde spindel) (mm)

Latex formula = Niet-ondersteunde spindellengte (mm)

Kritisch toerental

Toerental en lengte van de spindel bepalen het maximale kritische toerental. Het maximaal optredende toerental dient onder het kritische toerental te liggen. Het krtitische toerental wordt berekend aan de hand van de kerndiamter van de spindel en de spindellengte. In het diagram hiernaast kunt u het kritisch toerental aflezen.

  1. Ø16
  2. Ø20
  3. Ø25
  4. Ø32
  5. Ø40
  6. Ø50
  7. Ø63
  8. Ø80
Formules:

Latex formula

Latex formula

Latex formula

Latex formula = Kritisch toerental (rpm)
Latex formula = Factor montage vast-loslager
Latex formula = Nominale maat (mm)
Latex formula = Kerndiameter (mm)
Latex formula = Kritisch spindellengte (mm)

Voorselectie

Belangrijk is om te controleren of de spindel minimaal de gewenste snelheid kan halen. Aan de hand van de diagram kunt u u aflezen wat de maximale snelheid is die voorlopig geselecteerde spindel aan kan.

  1. Ø16×5
  2. Ø20×5
  3. Ø25×5
  4. Ø32×5
  5. Ø40×5
  6. Ø25×10
  7. Ø32×10
  8. Ø20×20 en Ø40×10
  9. Ø50×10
  10. Ø25×25, Ø32×20 en Ø63×10
  11. Ø40×20 en Ø80×10
  12. Ø50×20
  13. Ø63×20
  14. Ø40×40 en Ø80×20
Formules:

Latex formula

Latex formula

Latex formula

Latex formula = Maximaal toerental (rpm)
Latex formula = Nominale diameter (mm)
Latex formula = Kritisch spindellengte (mm)
Latex formula = Maximale snelheid (mm/s)
Latex formula = Spoed (mm)

Smering

Smering is noodzakelijk voor een goede levensduur. In het diagram hiernaast is af te lezen welke smering vereist is.

  1. Ø16
  2. Ø20
  3. Ø25
  4. Ø32
  5. Ø40
  6. Ø50
  7. Ø63
  8. Ø80
Formules:

Latex formula

Latex formula = Snelheidsfactor (mm/rpm)
Latex formula = Maximale toerental (rpm)
Latex formula = Nominale diameter (mm)